Aladağ Tarım - Black & Strong Ürünlerinin Kulanıldığı ve Kullanılmadığı Mahsül Örnekleri...

BLACK & STRONG UYGULANAN ve UYGULANMAYAN BİTKİLERDEKİ VERİM FARKI