Black & Strong Hum Elit 15

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN BLACK & STRONG HUM - ELİT 15

Hum Elit-15 ve Hum Elit-18 BİTKİNİN AĞIZ SÜTÜ

Toprak analiz sonucunda topraktaki organik madde miktarı 0-2 aralığında Hum Elit-18, 2-4 aralığında Hum Elit-15 uygulaması yapılır. Yumrulu bitkilerde dekar başı 1,5 lt tahıllar, baklagiller, sebze bahçeleri için  dekar başı 1 lt 40  lt/dekar su ile uygulanır.

Ekimden önce uygulandığı için tohum ilk köklerini çıkardığı zaman büyüme noktalarını iki kat daha fazla açarak kök sisteminin güçlü bir şekilde gelişmesini sağlar.

-  Tohumun genetik potansiyeli maksimuma çıkartır. Yani Bitkiyi bir bina gibi düşünürsek binanın temelini sağlam bir şekilde atmasını sağlar.

-     Toprağı kabartır.

-     Toprağın su tutma kapasitesini artırır.

-     Topraktaki mikroorganizmalar için besin ortamı oluşturarak sayılarını artırır.

-     Topraktaki besin elemetlerini bitkiler tarafından alınabilir forma dönüştürerek PH, ın oluşturduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırır.

-     Toprak rengini koyulaştırarak daha kolay ısınmasını sağlar.

Black & Strong Hum-Elit 15 - 1 lt. Black & Strong Hum-Elit 15 - 5 lt. Black & Strong Hum-Elit 15 - 20 lt.


SEBZE - MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN BLACK & STRONG HUM - ELİT 15

Toprak ısınmaya başladığında yani cemre toprağa düştüğünde, bitki uyandığında etrafındaki bitki besin elementlerini çekmeye başlar. Ağaç uyandığında o yıl içerisinde ne kadar çiçek açacağı ve ne kadar ürün vereceği ile ilgili projesini yapar. Topraktaki organik madde 0 ile 2 arasında ise Hum Elit-18, 2 ile 4 arasında ise Hum Elit-15 uygulaması meyve ağacının genetik açıdan yapmış olduğu verim ve kalite projesini maksimuma çıkartır. 3 yaşın altındaki ağaçlarda 80-100 cc minimum 4 katı su ile  kök bölgesine , 3 yaş üstü ağaçlarda ağaç başına 150 cc minimum 4 katı su ile karıştırılıp taç iz düşümüne uygulanır. Damlama var ise 1 da(1000 m2 ) arazi için 1,5 lt Hum Elit-15 veya Hum Elit-18 uygulanır.

Hum Elit-15 ve Hum Elit-18;

-     Meyve ağacının genetik potansiyeli maksimuma çıkartır.

-     Toprağı kabartır.

-     Toprağın su tutma kapasitesini artırır.

-     Topraktaki mikroorganizmalar için besin ortamı oluşturarak sayılarını artırır.

-     Topraktaki besin elementlerini bitkiler tarafından alınabilir forma dönüştürerek PH, ın olumsuz etkileri ortadan kaldırır.

-     Toprak rengini koyulaştırarak  daha kolay ısınmasını sağlar.

-     Tavsiye edilen kimyasal gübrelerin kullanımını 1/3 oranında azaltır, yararlanımını ise 3 katına çıkarır.

Black & Strong Hum Elit 18
Black & Strong Hum - Gen
Black & Strong Hum - İron
Black & Strong Hum - Plus
Black & Strong Hum - Vet
Black & Strong Hum - Zinc
Black & Strong Pot - Garden
Black & Strong Pot - Min
Black & Strong Fulvigen
Tüm Black & Strong Ürünlerinin Tek Sayfada Gösterimi...