Black & Strong Hum - İron

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN BLACK & STRONG HUM - İRON

% 1,5 Demir içerikli humik asittir. Demir noksanlığında kaynaklanan klorozu gidermek için kullanılır. 1 da alan için 1 ila 1,5 lt Hum Iron 40 lt su ile karıştırılıp uygulanır. Bitkide solunum sisteminde ve enzim aktivitesinde önem taşır. Klorofil sentezinde rol oynar. Eksikliğinde fotosentez oranı düşeceği için bitkinin beslenmesinde aksaklıklar görülür.

DEMİR EKSİKLİĞİNE SON KESİN ÇÖZÜM

Black & Strong Hum-İron 1 lt. Black & Strong Hum-İron 5 lt. Black & Strong Hum-İron 20 lt.


SEBZE - MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN BLACK & STRONG HUM - İRON

Toprakta yeteri miktarda demir bulunmaması durumunda kloroz oluşur. Demir; Bitkilerde klorofil oluşumu için mutlak gereklidir.   HUM IRON, Fotosenteze, protein ve karbonhidrat oluşumuna, solunuma ve çoğu enzimin faaliyetine yardımcı olur. Kireç oranı yüksek topraklarda bitki tarafından alımı zorlaşır. Eksikliğinde gelişme geriler, kalite ve verim azalır. HUM IRON %1,5  demir içeriği ile meyve ağaçlarında demir noksanlığını giderir. Kullanımı ; damlama sulama sistemi ile dekara 1,5 lt  kloroz sona erinciye kadar 15 gün aralıklarla. Damlama sistemi yok ise ağacın taç izdüşümüne 150 cc saf gelecek şekilde minumum 4 katı su ile ağaç taç izdüşümüne kloroz sona erinceye kadar 15 gün aralıklar ile uygulanır.
Black & Strong Hum Elit 15
Black & Strong Hum Elit 18
Black & Strong Hum - Gen
Black & Strong Hum - Plus
Black & Strong Hum - Vet
Black & Strong Hum - Zinc
Black & Strong Pot - Garden
Black & Strong Pot - Min
Black & Strong Fulvigen
Tüm Black & Strong Ürünlerinin Tek Sayfada Gösterimi...