Black & Strong Hum - Zinc

TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN BLACK & STRONG HUM - ZİNC

Tahıllarda mısır, buğday ve arpada pancar ve patateste Zn iz elementinin çok büyük bir önemi vardır. Çinko bitkilerde büyüme hormonunun salgılanmasını sağlar. Türkiye topraklarında çinko oranı düşük olduğu ve pH oranının yüksek olması nedeni ile bitki bodur kalmakta ve gelişememektedir. Hum Zinc tahıllarda yabancı ot ilaçlaması ile kuru tarımda 1 da 0,5 lt, sulu tarımda 1 da 1 lt uygulanır. Arpa ve buğday da kardeşlenmeyi arttırarak kök sistemini uyarır. Başaklarda dane randımanını yükseltir. Verim de uygulama yapılan arazilerde yapılmayan arazilere göre oldukça yüksek artışlar sağlanır.

ARPA VE BUĞDAYIN VAZGEÇİLMEZİ MÜKEMMEL KARDEŞLENME VE KÖK GELİŞİMİ MAKSİMUM VERİM

Black & Strong Hum-Zinc 1 lt. Black & Strong Hum-Zinc 5 lt. Black & Strong Hum-Zinc 20 lt.


SEBZE - MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN BLACK & STRONG HUM - ZİNC

% 0,5 oranında Çinkolu olan humik asidimizdir. Meyve ağaçlarında hasattan sonra uygulandığı takdirde bir sonraki sezon için meyve gözü sayısını arttırarak ağacın hızlı bir şekilde gelişmesini ve büyümesini sağlar. Ağaçta rozetleşmeye engel olur. Yeni ve sağlıklı sürgünlerin gelişmesini sağlar.

MÜKEMMEL MEYVE GÖZLERİ

BİR SONRAKİ YIL İÇİN AĞACIN EN BÜYÜK YATIRIMI
Black & Strong Hum Elit 15
Black & Strong Hum Elit 18
Black & Strong Hum - Gen
Black & Strong Hum - İron
Black & Strong Hum - Plus
Black & Strong Hum - Vet
Black & Strong Pot - Garden
Black & Strong Pot - Min
Black & Strong Fulvigen
Tüm Black & Strong Ürünlerinin Tek Sayfada Gösterimi...