Haziran Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...

HARİZAN

TARLA BİTKİLERİ:

Mercimek ve arpada hasada başlanır.

Çeltik, mısır, ayçiçeği, patates, soğan ve fasulyenin bakım işleri devam eder.

Bu ayın ilk yarısında hububatta sulama yapılır.

Nadas alanlarında 3. sürüm işleri yapılır. 3. sürümde 2. sürümde olduğu gibi KAZAYAĞI+TIRMIK ikilisi kullanılır. Ancak 8-10 cm. derinlikte toprak işlenir.

Pancar ve mısırda çapa işleri tekleme işlemine devam edilir. Çapa ile birlikte azot gübresi verilir. Havalar kurak giderse ay sonunda sulama işleri başlatılır.

Çeltikte yabancı ot ilaçlaması yapılır.

Hububatta kımıl ve bambul görülen yerlerde ilaçlama yapılır.

Patates böceğine karşı ilaçlamalara başlanır.

ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ:

Yoncada ot için hasat yapılır. En uygun hasat yapılır. En uygun hasat zamanı çiçeklerin %10 unun açtığı zamandır. Yoncada her biçimde dekardan ortalama 750-1200 kg. yaş ot alınır.

Korungada ot hasadı yapılır. En uygun hasat zamanı çiçeklerin görüldüğü devredir. Her biçimde dekardan 1000 kg. yaş ot alınır.

Fiğde ot hasadı yapılır. En uygun biçme zamanı alt fasulyelerin tam teşekkül edip içini hafifçe doldurduğu devredir. Ortalama verim sulu arazide dekardan 500-700 kg. kuru şartlarda ise dekardan 200-300 kg. dır.

Meralarda hayvan otlatma ve mera bakım işleri devam eder.

BAĞ, BAHÇE:

Meyve bahçelerinde ve bağlarda bakım işlerine edilir.

Alçak tünel ve seralardaki sebzelerin bakım işlerine devam edilir.

Bağ ve bahçelerde yapılan aşılamaların bakımına devam edilir. Bu ayın sonlarında durgun göz aşıları yapılmaya başlanır.

Sebzelerin dikimleri tamamlanır, bakım işleri başlar.

Yazlık meyve sebzelerin hasat işleri devam eder.

Meyve bahçelerinde 4. ve 5. ilaçlamalar yapılır (elma ve ayva iç kurdu, karaleke)

Bağlarda ikinci ilaçlamanın yapılmasına başlanır.

Sebze hastalık ve zararlıları ile ilaçlı mücadele devam eder.

Alçak tüneller kaldırılır.

Sebze ve meyve bahçelerinde sulamaya devam edilir.

HAYVANCILIK:

Hayvanların bakım ve beslenme işlerine devam edilir.

Buzağılar 3-4 aylık olunca meraya çıkarılmaya başlanır.

Arıların bakım ve beslenmesine devam edilir. Oğul alınacak kovanlardan oğul almaya devam edilir.

Mayıs ayında yapılan hayvan aşılamalarına devam edilir. İlave olarak kuzu ve oğlaklarda Rev-1 aşılaması başlatılır.

Meme hastalıkları kontrol edilir.

Dış parazitlerden KENE haşeresine karşı ilaçlama yapılır.

EV EKONOMİSİ:

Meyve konserveleri yapımına başlanır.

Yaprak salamurası ve çeşitli meyve reçelleri yapılır.

Sebze konservesi yapımı için hazırlıklara başlanır.


Ocak Ayı Tarım Faaliyetleri
Şubat Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Mart Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Nisay Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Mayıs Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Temmuz Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Ağustos Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Eylül Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Ekim Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Kasım Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Aralık ayı Tarımcılık Faaliyetleri...