Şubat Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...

ŞUBAT

TARLA BİTKİLERİ:

Soğan ekimleri için tohum yatağı hazırlığı yapılır, taban gübreleri verilir. Ay sonuna doğru ekimleri başlanır.

Yazlık arpa ve buğday ekimleri yapılır.

Tohumluklar ayrılarak temizlenir, ilaçlanır ve ekime hazır hale getirilir.

Toprak örnekleri alınır.

Mercimek ekimleri yapılmaya başlanır.

Şekerpancarı ekimi için tohum yatağı hazırlığı ve taban gübresi uygulaması yapılır.

BAĞ, BAHÇE:

Meyve bahçesi ve bağ yapılacak yerlerde ön hazırlık yapılır.

Meyve bahçelerinde budamalara başlanır.

Yabani ağaç aşılamalarında ön çalışmalar devam eder.

Sebzecilikte sıcak yastık hazırlanır.

Bağ ve meyve bahçelerine fosforlu gübre uygulanır.

Fide, fidan ve tohumluk dağıtımlarına Müdürlüğümüzce başlanır.

HAYVANCILIK:

Doğumlar başladığında kuzu ve buzağılar ayrı bölüme alınarak özel bakım ve besleme yapılır.

Yeni doğan buzağılarda solucana karşı paraziter mücadele, koyunlarda bağırsak enfeksiyonlarına karşı koruyucu tedbirler alınır ve aşıları yaptırılır.

Sığır ve mandalarda tüberküloz muayene testleri yapılır.

Kuluçka mevsimi başlayacağından gerekli tedbirler alınır ve çalışmalara başlanır.

Arılarda kekle besleme yapılır.

Ahırların havalandırma işlerine dikkat edilir. Hayvan dışkıları dışarı çıkartılır, uygun yerde yığın halinde toplanır.

MAKİNE:

Traktör bakım ve kullanım kurslarına devam edilir.

Alet ve makinelerin bakım ve ayarı yapılır.


Ocak Ayı Tarım Faaliyetleri
Mart Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Nisay Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Mayıs Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Haziran Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Temmuz Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Ağustos Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Eylül Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Ekim Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Kasım Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Aralık ayı Tarımcılık Faaliyetleri...