Tarım Takvimi


OCAK

TARLA BİTKİLERİ:

Yazlık tahıl ekimleri için toprak örnekleri alınır. Tohumluk hazırlıkları yapılır.

Hububat ekili tarlalarda merdane çekilmek suretiyle kabarıklığı bastırılır.

Tarla faresi mücadelesi yapılır.

Tahıl ambarlarında gerekli koruma ve mücadele işleri yapılır.

Geç kalmış hububat ekimi devam eder.


BAĞ, BAHÇE:

Kışlık sebzeler (ıspanak, pırasa, lahana, havuç, marul vs.) hasat yapılarak değerlendirilir.

Seralarda kışlık sebzeler hasat edilir.

Bağlarda sulama yapılır.

Yabani ağaç asılması ön hazırlıkları yapılır.

Fidan dikilecek bağ ve bahçelerde toprak derin işlenerek kışın yağan yağmur ve kardan faydalanması sağlanır.

Her türlü fide, fidan ve tohumluk için müracaat yapılır.


HAYVANCILIK:

Ahırların bakımı, temizliği, havalandırması, hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.

Hayvanlar dengeli beslenir, temiz tutulur.

Doğum yeri ve yavru büyütme yerleri hazırlanır.

Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu aşı yapılır.

Kümesler havalandırılır, temizlenir.

Kuluçka hazırlıkları yapılır.

Arılı kovanların kovan ağzı temizliği yapılır.

Arılı kovanlarda kekle besleme yapılabilir.


MAKİNE:

Makinelerin kışlık bakımı yapılır.

Ekim, gübre ve ilaçlama makinelerinin ayarı yapılır.

Traktör bakım ve kullanım kursları açılır.


ŞUBAT

TARLA BİTKİLERİ:

Soğan ekimleri için tohum yatağı hazırlığı yapılır, taban gübreleri verilir. Ay sonuna doğru ekimleri başlanır.

Yazlık arpa ve buğday ekimleri yapılır.

Tohumluklar ayrılarak temizlenir, ilaçlanır ve ekime hazır hale getirilir.

Toprak örnekleri alınır.

Mercimek ekimleri yapılmaya başlanır.

Şekerpancarı ekimi için tohum yatağı hazırlığı ve taban gübresi uygulaması yapılır.


BAĞ, BAHÇE:

Meyve bahçesi ve bağ yapılacak yerlerde ön hazırlık yapılır.

Meyve bahçelerinde budamalara başlanır.

Yabani ağaç aşılamalarında ön çalışmalar devam eder.

Sebzecilikte sıcak yastık hazırlanır.

Bağ ve meyve bahçelerine fosforlu gübre uygulanır.

Fide, fidan ve tohumluk dağıtımlarına Müdürlüğümüzce başlanır.


HAYVANCILIK:

Doğumlar başladığında kuzu ve buzağılar ayrı bölüme alınarak özel bakım ve besleme yapılır.

Yeni doğan buzağılarda solucana karşı paraziter mücadele, koyunlarda bağırsak enfeksiyonlarına karşı koruyucu tedbirler alınır ve aşıları yaptırılır.

Sığır ve mandalarda tüberküloz muayene testleri yapılır.

Kuluçka mevsimi başlayacağından gerekli tedbirler alınır ve çalışmalara başlanır.

Arılarda kekle besleme yapılır.

Ahırların havalandırma işlerine dikkat edilir. Hayvan dışkıları dışarı çıkartılır, uygun yerde yığın halinde toplanır.


MAKİNE:

Traktör bakım ve kullanım kurslarına devam edilir.

Alet ve makinelerin bakım ve ayarı yapılır.


MART

TARLA BİTKİLERİ:

Güzlük ekilen hububatta azotlu gübre uygulamasına başlanır.

Hububatta yabancı ot ilaçlaması yapılır. Bununla birlikte sivri yaprak gübresi uygulamasına başlanır.

Sonbaharda sürümü yapılmayan ayçiçeği, fasulye, mısır ve patates ekilecek arazilerde ilk sürüm yapılarak toprak hazırlanır.

Nadasa bırakılan arazilerde birinci sürüm başlar.

Mercimek ekimleri tamamlanır.

Tarla faresi ile mücadele bitirilir.

Şekerpancarı ekimlerine başlanır.

Yazlık fiğ, yem bezelyesi, yonca ve korunga için toprak hazırlığı yapılır. Yazlık fiğ ekimi yapılır.


BAĞ, BAHÇE:

Meyve bahçelerinde ve bağlarda toprak işlemesi ve gübreleme yapılır.

Yöremizde meyve bahçesi ve bağ kurulacak yerler için fidanlar temin edilip dikim işleri yapılır.

Alçak tünel kurma işleri tamamlanır.

Meyve bahçelerinde budama işleri tamamlanır.

Sebze bahçeleri hazırlanır, tohumlar temin edilir.

Meyve ağaçlarında ilk ilaçlamalara başlanır. Yaprak büken ve kara leke için ilaçlama yapılır.

Meyve bahçeleri ve bağlara fosforlu gübre verilir.

Yabani ağaç aşılamaları ve bakımları yapılır.


HAYVANCILIK:

Ahır temizliği, havalandırma ve dezenfeksiyon devam eder.

Meraya çıkartılan hayvanlara takviye yemler verilir.

Salgın hastalık ve zararlılarla mücadeleye devam edilir.

Kümeslerde bakım, besleme ve dezenfeksiyona devam edilir.

Damızlığa uygun yumurtalar seçilerek üretime başlanır.

Tavuk hastalıklarına karşı tedavi ve önleyici aşılar yaptırılır.

Arılarda ilkbahar bakımı yapılarak şurupla ilkbahar beslenmesine başlanır.

Varroa parazitine karşı erken ilkbahar ilaçlaması yapılır.


MAKİNE:

İlkbaharda kullanılacak tarım alet ve makineleri kullanıma hazır hale getirilir.


NİSAN

TARLA BİTKİLERİ:

Nadasa bırakılan arazilerde sürüm işleri devam eder. (İlk sürümler pulluk ile yapılır.)

Çeltik arazisinde 1. sürüm başlar.

Ayçiçeği, nohut ve patates ekimleri yapılır.

Hububatta ilkbahar AZOT gübrelemesi devam eder.

Havaların ısınmasıyla YABANCI OT İLAÇLAMASI başlar.

Yazlık ekimlerde ekimle birlikte azot ve fosforlu gübre verilir. Bu ay da toprak örnekleri alınmaya devam edilir.

Nohut ekilirken NOHUT ANTRAKNOZU' na karşı ilaçlama ve KÖRFARE mücadelesi yapılır.

Soğanda ot mücadelesi seyreltme yapılır.


ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ:

Yonca ekimi için toprak hazırlığı yapılır. Toprak hazırlığında kazayağı kullanılır, sonra merdane çekilir.

YONCA ekimi yapılır. Ekimde mibzerle 2-2,5 kg. serpme olarak ta 32 kg. tohum kullanılır. Ekimle birlikte 15-18 kg. veya 15 kg. TSP ve 12 kg. Amonyum nitrat ve Amonyum sülfat gübresi verilir.

Mart ayında ekilen yonca bu ay sulanır.

KORUNGA ve FİĞ ekilir. Ekimle birlikte dekara mibzerle 8 kg. serpme olarak ta 10 kg. tohum atılır. Fiğ ot almak için ekilirse 10-12 kg. fiğ tohuma 2 kg. arpa ve yulaf karıştırılarak ekim yapılır.

Mera da gübreleme yapılır.


BAĞ, BAHÇE:

Bağ, meyve ve sebze bahçelerinde toprak islemeleri tamamlanır.

Meyve bahçelerinde ikinci ve üçüncü ilaçlamalar ağaç üzerindeki hastalık ve haşerelerin durumuna göre yapılabilir.

Sıcak yastıkta fide yetiştirenler fidelerini satışa arz ederler.

Alçak tünel ve serada fide dikimleri tamamlanıp bakım işleri başlar.

Sebze bahçelerine tohum ekilmeye başlanır. Sıcak olan köylerimizde sebze bahçelerinde fide şaşırtılmaya başlanır, gübresi verilir.

Bağlarda budamalar tamamlanır.

Sıcak köylerimizde bağlarda birinci ilaçlamalar başlar.

Bag, meyve ve sebze bahçelerine gerektiği usulde gübre verilmeye devam edilir.


HAYVANCILIK:

Hayvanlar meraya çıkartılır. Mera dönüsü besleme ve bakımlarına devam edilir.

Hayvanlar merada iken ağıllar temizlenerek dezenfekte edilir.

Arılarda ilkbahar bakım ve muayenelerine devam edilip önümüzdeki döneme yetecek kadar çerçeveye petek takılır.

4-8 aylık dişi buzağı ve malaklarda yapılmakta olan s.19 aşılaması devam eder.

Sap aşıları tamamlanır. Yanıkara Theleriosis aşıları yapılır.

Meme hastalığı için ilgili laboratuarlara süt örnekleri gönderilir.

Koyun ve keçilerde enfeksiyoz nekrovan aşısı tatbiki, iç ve dış parazitlerle mücadeleye devam edilir. Kuzu ve oğlaklarda görülen BEYAZ hastalığına karşı kontrol ve tedavi yapılır.

Kuzu ve oğlaklarda ölüme sebep olan tifo konkrementlerinin oluşumunu engellemek için gerekli vitamin ve minerallerin yemlere ilavesi yapılır.

Tavuklarda New-Castle aşıları devam eder.

Kedi ve köpeklerde kuduz aşısı yaptırılır.


MAYIS

TARLA BİTKİLERİ:

Çeltik ekimine başlanır ve bu ay içerisinde bitirilir.

Ayçiçeği, nohut, mısır, fasulye ve patates ekimleri devam eder.

Nadas alanlarında ikinci sürüm başlar. 2. sürümde KAZAYAĞI+TIRMIK ikilisi kullanılır. Toprak 10-12 cm. derinlikte işlenir.

Ayçiçeğinin erken ekildiği tarlalarda tekleme yapılır.

Hububatta yabancı ot ilaçlaması bitirilir.

Mercimekte ve soğanda ot alma işlemi tamamlanır.

Hububatta sulama ve ilkbahar azot gübrelemeleri yapılır, tamamlanır.


ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ:

Yonca, korunga ve fiğ ekimine devam edilir.

Daha önce ekilen yoncalarda sulama yapılır.

Fiğde BURUCHUS, yoncada HORTUMLU BÖCEK, korungada KÖK BOĞAZI KURDU için zirai ilaçlamalar yapılır.

Bu ayın sonunda otlatma büyüklüğüne gelen ekilen ve gübrelenen meralarda hayvanlar münavebeli olarak otlatılmaya başlanır.


BAĞ, BAHÇE:

Sebze ve meyve bahçeleri ile bağlarda bakım işlerine devam edilir.

Meyve bahçelerinde 2. 3. ve 4.ilaçlamalar yapılır. Bağlarda ise 2. ilaçlamalara başlanır.

Alçak tünel ve seralardaki sebzelerin bakımına devam edilir.

Bahçelere sebze dikimlerine ve dikilmiş sebzelerin bakımına devam edilir.

Meyve ve sebze bahçelerinde sulamalar devam eder.

Elma iç kurdu mücadelesine başlanır.

Ayva monilyası ve kiraz sineği ilaçlamaları devam eder.

Meyvelerde yaprak biti ilaçlamasına başlanır.

Sebzelerde toprak altı haşereleri ile mücadeleye ve yaprak bitlerine karşı ilaçlamaya devam edilir.


HAYVANCILIK:

Hayvanlar artik meradadır. Ahır ve ağılların temizliğine devam edilir.

Kovanlara ballık ilavesi yapılır, oğul alınacak arılı kovanlardan oğul alınır.

Koyun çiçek, enterotoxemia, entikiyos, hepatit, şap, New-Castle aşılamalarının yapılmasına devam edilir.

Buzağı, kuzu ve oğlaklarda iç parazitlere karşı ilaç verilir (ayni ilaç kedi ve köpeklere de verilir)

Kuzu ve oğlaklar 2 aylık olunca sütten kesilir.


EV EKONOMİSİ:

Yaz ayları için evin temizliği ve badanası yapılır.

Meyve konservesi yapımı için hazırlıklara başlanır.

Yaprak salamurası yapılmaya başlanır.


HARİZAN

TARLA BİTKİLERİ:

Mercimek ve arpada hasada başlanır.

Çeltik, mısır, ayçiçeği, patates, soğan ve fasulyenin bakım işleri devam eder.

Bu ayın ilk yarısında hububatta sulama yapılır.

Nadas alanlarında 3. sürüm işleri yapılır. 3. sürümde 2. sürümde olduğu gibi KAZAYAĞI+TIRMIK ikilisi kullanılır. Ancak 8-10 cm. derinlikte toprak işlenir.

Pancar ve mısırda çapa işleri tekleme işlemine devam edilir. Çapa ile birlikte azot gübresi verilir. Havalar kurak giderse ay sonunda sulama işleri başlatılır.

Çeltikte yabancı ot ilaçlaması yapılır.

Hububatta kımıl ve bambul görülen yerlerde ilaçlama yapılır.

Patates böceğine karşı ilaçlamalara başlanır.


ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ:

Yoncada ot için hasat yapılır. En uygun hasat yapılır. En uygun hasat zamanı çiçeklerin %10 unun açtığı zamandır. Yoncada her biçimde dekardan ortalama 750-1200 kg. yaş ot alınır.

Korungada ot hasadı yapılır. En uygun hasat zamanı çiçeklerin görüldüğü devredir. Her biçimde dekardan 1000 kg. yaş ot alınır.

Fiğde ot hasadı yapılır. En uygun biçme zamanı alt fasulyelerin tam teşekkül edip içini hafifçe doldurduğu devredir. Ortalama verim sulu arazide dekardan 500-700 kg. kuru şartlarda ise dekardan 200-300 kg. dır.

Meralarda hayvan otlatma ve mera bakım işleri devam eder.


BAĞ, BAHÇE:

Meyve bahçelerinde ve bağlarda bakım işlerine edilir.

Alçak tünel ve seralardaki sebzelerin bakım işlerine devam edilir.

Bağ ve bahçelerde yapılan aşılamaların bakımına devam edilir. Bu ayın sonlarında durgun göz aşıları yapılmaya başlanır.

Sebzelerin dikimleri tamamlanır, bakım işleri başlar.

Yazlık meyve sebzelerin hasat işleri devam eder.

Meyve bahçelerinde 4. ve 5. ilaçlamalar yapılır (elma ve ayva iç kurdu, karaleke)

Bağlarda ikinci ilaçlamanın yapılmasına başlanır.

Sebze hastalık ve zararlıları ile ilaçlı mücadele devam eder.

Alçak tüneller kaldırılır.

Sebze ve meyve bahçelerinde sulamaya devam edilir.


HAYVANCILIK:

Hayvanların bakım ve beslenme işlerine devam edilir.

Buzağılar 3-4 aylık olunca meraya çıkarılmaya başlanır.

Arıların bakım ve beslenmesine devam edilir. Oğul alınacak kovanlardan oğul almaya devam edilir.

Mayıs ayında yapılan hayvan aşılamalarına devam edilir. İlave olarak kuzu ve oğlaklarda Rev-1 aşılaması başlatılır.

Meme hastalıkları kontrol edilir.

Dış parazitlerden KENE haşeresine karşı ilaçlama yapılır.


EV EKONOMİSİ:

Meyve konserveleri yapımına başlanır.

Yaprak salamurası ve çeşitli meyve reçelleri yapılır.

Sebze konservesi yapımı için hazırlıklara başlanır.


TEMMUZ

TARLA BİTKİLERİ:

Arpa, buğday, nohut ve mercimek hasadı tamamlanır.

Mısır, ayçiçeği, fasulye, soğan, patates ve çeltikte bakım işleri devam eder.

Pancarda sulama ve bakım işleri devam eder.

Çeltikte yabancı ot ilaçlamaları devam eder.

Ayçiçeği mildiyösü için ilaçlama yapılır.


ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ:

Yoncanın tohum için hasadı yapılır. Tohuma bırakılan yoncaların meyveleri kahverengine dönmeye başlayınca biçim yapılmalıdır. Yoncadan ortalama verim dekardan 30-60 kg. arası tohum alınır.

Korungada tohum hasadı yapılır. Korungada en iyi tohum hasat zamanı alt meyvelerin tam olgunlaştığı zamandır. Tohum olarak dekardan ortalama 60-100 kg. verim alınır.

Fiğ tohum hasadı yapılır. Fiğde en uygun hasat zamanı alt meyvelerin olgunlaştığı zamandır. Hasat işlemi sabah saatlerinde olmalıdır. 1 dekar yerden verim ortalama 80-100 kg. sulama 150-200 kg. mahsul alınır.


BAĞ, BAHÇE:

Meyve bahçelerinde ve bağlarda bakım işlerine devam edilir.

Bağlarda aşıların bakımına devam edilir.

Sebzelerde bakım işlerine devam edilir.

Meyvelerde 5. ve 6. ilaçlamalar yapılır.

Meyve ve sebze bahçelerinde yaz sulamalarına devam edilir.

Meyve sebzelerde hasat işlerine devam edilir.

Kışlık sebze tohumları ekilir.


HAYVANCILIK:

Arılarda yaz mevsimi çalışmaları sürdürülür.

Hasat mevsiminin başlaması sebebiyle koyunlarda Enteretoxemia aşıları yapılır.

Kümeslerde 3,5 - 4 aylık piliçlere yalancı vebaya karşı adale aşısı uygulanır.

4-6 aylık danalara BRUCELLA (yavru atma) hastalığına karşı aşı yapılır.


EV EKONOMİSİ:

Yaprak salamurası yapmaya devam edilir.

Sebze ve meyve konservesi yapılmaya başlanır.

Sebze kurutulması yapılır.

Reçel yapılmasına devam edilir.AĞUSTOS

TARLA BİTKİLERİ:

Nohutta hasat işleri yapılır.

Buğdayda bazı ilçe ve köylerimizde hasat ve harman devam eder.

Ayçiçeği ve fasulyede hasat için hazırlıklar başlar.

Patates ve çeltikte bakım işleri devam eder.

Pancarda sulama işleri devam eder. Hasat (söküm) hazırlığı başlar.


ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ:

Yoncada ot hasadına devam edilir. Yonca topraktan 4-5 parmak yukarıdan biçilmelidir. En iyi biçim devresi çiçeklerin %20 sinin açtığı dönemdir.

Hayvan pancarı ve sudan otunda sulama işlerine devam edilir.


BAĞ, BAHÇE:

Sebze ve meyve bahçeleri ile bağlarda bakım işlerine devam edilir.

Sebze ve meyvelerde hasatlar devam eder.

Gerek görüldüğünde sebze ve meyvelerde ilaçlama yapılır.

Kışlık ekilecek sebze bahçelerinde toprak örnekleri alınır.

Kışlık sebzelerin fideleri yerlerine şaşırtılır.


EV EKONOMİSİ:

Yaprak salamurası yapılmasına devam edilir.

Sebze ve meyve konservesi yapılması devam eder.

Sebze ve meyve kurutma işleri devam eder.

Tarhana, erişte, salça ve nişasta yapılmasına başlanır.


EYLÜL

TARLA BİTKİLERİ:

Ayçiçeği, soğan ve fasulye hasat edilir.

Çeltik ve patateste hasat işlerine başlanır.

Güzlük ekilişler için toprak örnekleri alınır.

Bu ayın sonuna doğru güzlük buğday ekimine başlanır.

Mısır hasadına başlanır.

Seker pancarı hasadına başlanır.

Buğdayda SÜRME hastalığına karşı tohum ilaçlaması yapılır. Selektörlerin bulunduğu köylerde tohumluklar selekte edilir.


ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ:

Yoncada sulama ve ot hasadına devam edilir.

Yoncada biçimi müteakip sulama ile birlikte dekara 15 kg. TSP gübresi serpme olarak verilir.

Macar fiği ekimi için toprak hazırlığı yapılır ve ekilir.

Sudan otu ot için hasat edilir. Hasat için en uygun zaman sümbüle kınların patlamaya başladığı zamandır. Ot hasadını müteakip sudan otu hemen sulanmalıdır.


BAĞ, BAHÇE:

Sebze ve meyve bahçelerinde bakım işlerine devam edilir.

Sebze hasadına devam edilir.

Meyve toplanması ve bağ bozumuna başlanır.

Kışlık sebze ekilişlerine ve bakımına devam edilir.

Meyve ve bağ tesis edilecek arazilerin toprak örneği alınır.

Hasadı tamamlanan meyve bahçelerinde sulama yapılır.


HAYVANCILIK:

Koç katımı için damızlık hayvanlar seçilir.

Koyun ve keçilerde koç katımından önce çiçek aşısı yapılır ve iç hastalığı için ilaç verilir.

Arılı kovanlarda bal hasadına başlanır.

Sap aşısı yapılmaya başlanır.

Mevsim değişikliği nedeniyle bilhassa gebe ineklerin bakım ve beslenmesine dikkat edilir.


EV EKONOMİSİ:

Sebze ve meyve konserveleri yapımları tamamlanır.

Sebze ve meyve kurutmaları devam eder.

Toplanan meyveler depo ve kilerlerde muhafazaya alınır. Üzümler salkım ve hevenk yapılarak tavana asılır.

Üzümler değerlendirilir (pekmez, sirke vs.)

Tarhana, erişte, salça ve nişasta yapımları tamamlanır.

Kışlık tursu yapılır.

Kış için bulgur, yarma ve keşkeklik yapılır.


BU AYDA YAPILACAK DİĞER İŞLER:

Tohum dağıtımı devam eder.

Suni tohumlama faaliyetleri sona erer.


EKİM

TARLA BİTKİLERİ:

Buğday ve arpa ekilişleri yapılır.

Çeltik ve mısır hasat edilir.

Güzlük ekilişler için toprak örnekleri alınmaya devam edilir.

Buğdayda tohum ilaçlaması yapılır.

Seker pancarında hasat işleri devam eder.


ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ:

Macar fiğ ekilir.

İlkbaharda ekilecek yonca, korunga ve fiğ için toprak hazırlığı yapılır.


BAĞ, BAHÇE:

Meyve ve sebzelerde hasat tamamlanır.

Hasat edilen meyveler kışı geçirmek üzere depolanır. Geri kalan meyveler ise pazarlanır.

Meyve bahçelerine çiftlik gübresi toprağa gömmek şartı ile verilir.


HAYVANCILIK:

Koç katımına devam edilir. Koç katımında bir koça 20-30 koyun hesap edilmelidir.

Arı kovanlarının sonbahar bakım ve muayeneleri yapılır. VARROA için kovanlarda ilaçlama yapılır.


EV EKONOMİSİ:

Tarhana, bulgur ve turşu yapımına devam edilir.


BU AYDA YAPILACAK DİĞER İŞLER:

Tohum dağıtımı ve tedariki devam eder.


KASIM

TARLA BİTKİLERİ:

Buğday ve arpada ekim işleri devam eder.

İlkbaharda ekimi yapılacak mercimek, ayçiçeği, nohut, fasulye, mısır, soğan ve patates gibi bitkilerin ekileceği tarlalarda ilk sürüm işlemesi pullukla yapılır.

Buğday tohum ilaçlaması devam eder.

Pancar hasadı devam eder.

Tarla fareleri ile mücadeleye başlanır.


ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ:

Macar fiğ ekimi devam eder.

Gübreleme ile mera ıslah çalışmalarına başlanır.

İlkbaharda ekilecek yonca, korunga ve fiğ için toprak işlemesi havaların müsait olduğu günlerde yapılabilir.


BAĞ, BAHÇE:

Meyve depolarında bakım işleri yapılır.


HAYVANCILIK:

Ahir, ağıl ve kümesler temizlenir. Dezenfekte edilir. Temiz altlık serilerek kısa hazırlanır.

Arıların kışlatılması için kışlak yerleri hazırlanır ve kışlatılmaya alınır.

Aşılamalar tamamlanır.


ARALIK

TARLA BİTKİLERİ:

Şartlar müsait olduğu durumlarda buğday ve arpa ekilişleri devam eder.

Pancar hasadı devam eder.

Tarla fareleri ile mücadeleye devam edilir.


ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ:

Macar fiğ ekimi devam eder.

Gübreleme ile mera ıslah çalışmalarına devam edilir.


BAĞ, BAHÇE:

Kışlık sebzelerin bakım ve hasat işleri devam eder.


HAYVANCILIK:

Hayvanlar barınaklarda tekniğe uygun bir şekilde beslenmeye başlatılır.

Gebe hayvanların bakım ve beslenmesine azami dikkat gösterilir.

Ahırların havalandırma işlerine dikkat edilir. Hayvan dışkıları ahir, ağıl ve kümes dışına çıkartılır. Uygun yerde yığın halinde depolanır.
Ocak Ayı Tarım Faaliyetleri
Şubat Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Mart Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Nisay Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Mayıs Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Haziran Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Temmuz Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Ağustos Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Eylül Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Ekim Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Kasım Ayı Tarımcılık Faaliyetleri...
Aralık ayı Tarımcılık Faaliyetleri...